Etapp 6 Södersjön – Knutby

Upplandsleden etapp 6 är 15, 5 km lång och sträcker sig från Södersjön till Knutby. Vi gick denna del av leden den 17 juli 2018, som en heldagsvandring i kombination med etapp 5.

Efter en skön fikapaus vid Södersjöns badplats gav vi oss ut på leden. Vi trampade längs asfalterade och grusade vägar genom Lilla Söderby innan de orange markeringarna ledde oss ut i skogens svalka via en äng.  Med drygt 30 graders värme var stunderna i skugga en ren välsignelse.

Stigen slingrade sig över fina tallprydda hällmarker och genom lite mer murrig granskog. Uppland må vara slättbygd, men inte riktigt så platt som en kan få för sig. Den långvariga torkan våren och sommaren 2018 gjorde sig tydligt påmind. Det frasade allt som oftast under fötterna. Lingonris och björklöv såg bitvis ut att stå i höstskrud.

Timber! Efter ett par kilometers vandring kom vi till ett kalhygge. Det visade sig vara ett lååångt avverkningsområde, alltså snarare ett flertal sammanlänkande hyggen. Kilometrarna här kändes (o)hyggligt i hettan. Vi stretade på men var mer eller mindre stekta trots ordentliga hattar på hjässorna.

Vissa skyltar är skönare att se än andra. Vägvisaren till rastplatsen vid Kolsjön var verkligen extra välkommen i extrema värmen. Framme vid vindskyddet sökte vi svalka i skuggan och gladdes åt fläktande vindar. För att inte tala om pastasalladen i matlådorna och friska vattnet i flaskorna. Utsikten mot sjön var också rätt fin. Tyvärr hade vi missat kikare i packningen och fick därför bara syn på några ståtliga svanar. Kolsjön är annars känd som fågelsjö.

Efter lunchrasten gick leden en längre sträcka längs skogsväg och en kortare bit utmed landsväg. Därefter fick vi ytterlig ett par kilometer i skogen. Etappen avslutades med tre kilometer landsväg och grusväg, bitvis genom bebyggelse. Sedan var vi framme i åkerbygd vid Knutbys södra infart. Från etappslut vid Knutby vårdcentral tog vi UL buss 809 tillbaka till Uppsala.

 

 

Etapp 5 Almunge – Södersjön

Etapp 5 mellan Almunge och Södersjön är endast 5 km lång och en av Upplandsledens kortaste. Vi gick denna etapp den 17 juli 2018 i drygt 30 graders värme, som en del av en heldagsvandring mellan Almunge och Knutby (sammanlagt 20,5 km).

 

Etappen inleds i närheten av korsningen mellan väg 273 och 282 vid Almunge skola. Hit tog vi oss med UL Buss 809. Platsen var känd sedan tidigare. Det var ju här som vi avslutade etapp 4 för några år sedan. Från etappstart gick vi nu en kort bit längs väg 282, för att sedan följa en grusväg längs golfbanans ena kant och vidare ut i skogen. Så småningom vek vi av från grusvägen och följde en fin skogsstig någon kilometer, innan vi åter kom ut på en mindre väg. Därifrån var det sedan ett par kilometers vandring längs vägar till etappmålet Södersjön. I närheten av gården Backen fick vi en fin glimt av sjön över öppna beteshagar. Framme vid etappmålet mötte oss en liten men välskött badplats, med tillgång till eldstad, bord samt torrdass.

Etapp 9 Pansarudden – Kolarmora

Etapp 9 börjar vid Pansaruddens norra parkering och sträcker sig till Kolarmora, eller närmare bestämt de två vindskydd som ligger vid Kolarmoraån. Sträckan anges vara 8-10 km beroende på vilken källa (Upplandsstiftelsens hemsida, Calazos karta,  boken Vandra Upplandsleden eller ledens skyltar) en sätter sin lit till. Här – och på flera andra ställen längs leden – kunde Upplandsstiftelsen bli bättre på enhetlig och uppdaterad information. Vi gick hur som helst denna sträcka uppdelad på två dagar, 30 juli och 1 augusti 2017, med start sen eftermiddag den första dagen.

Etappens första del består av en delvis igenväxt stig i kanten av ett gammalt hygge. Så småningom övergår vandringen i block- och rotrik terräng. Här var även en del vindfällen över stigen vid tidpunkten för vår vandring. Bitvis hade sträckan viss djungelkarraktär, med sjöskogens intensiva grönska i flera skikt. Leden håller sig nära sjön Vällen men bjuder dock sällan på direkt vattenkontakt. Ett av få undantag är den fina rastplatsen på en liten udde en och en halv kilometer norr om etappstart.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Styrkta av pausen på den lilla udden fortsatte vi vandringen norrut längs leden. Efter någon kilometer passerade vi en gammal kyrkstig, och så småningom kom vi in i Björnsundets naturreservat. En riktig trollskog med storblockig och mossig terräng. En liten utmaning för trötta vandrare med tältpackning på ryggen. Plötsligt var vi emellertid framme vid Hallstaviksvägen och busshållplatsen Kasbol. Därifrån tog vi buss 805 hem till Uppsala.

I väntan på bussen hem till Uppsala.

Tidig morgon (1/8 2017) hoppade vi av bussen vid hållplats Kasbol, för att fullfölja etapp 9 och sedan fortsätta med etapp 10 till Gimo. Denna dag med lätt packning jämfört med tältpackningen under föregående helgvandring. Först följde vi en liten grusväg genom skogen för att sedan på allvar dyka in i spenaten. Efter någon kilometer kom vi ner till Bodudd där vi fick fin kontakt med Vällen i morgonsolen. Etapp 9 slutar vid två vindskydd, i närheten av den plats där Vällen övergår i Kolarmoraån. I ett av vindskydden låg en annan vandrare och sov, faktiskt en av få människor vi mötte längs leden under etapp 7-10.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Slinga 8:1 Pansarudden

Under vår vandring längs etapp 8 Bennebol – Pansarudden (29-30 juli 2017) gjorde vi en avstickare till Upplandsledens slinga 8:1 som går genom Pansaruddens naturreservat.

Vi började med att följa den lättvandrade skogsvägen som bjöd på något av en grön tunnelupplevelse med rader av björkar och högt gräs. Inte konstigt att vi fick borsta bort ett flertal fästingar som sökte friskt vandrarblod. Vid skogsvägens slut tog vi stigen ut mot Pansaruddens spets. Skogen är gammal, mossan mycken och stenblocken stora och många. Själva udden ligger mycket vackert i södra delen av sjön Vällen. Detta var dock den enda egentliga vattenkontakten under vandringen.

Den avslutande delen av slingan var bitvis mycket blockrik. På de ställen där blockterrängen är småkuperad var vandringen aningen ansträngande och knepig, med risk att hamna fel med fötterna bland block och svårupptäckta hål i backen. Längs stigen såg vi några kolbottnar. Något vi däremot missade var de ugglor som Pansarudden ska ha många av. Däremot fick vi se en Dendrocopos major (Större hackspett).

Nedan bjuder vi på en bildmosaik från vandringen längs slingan.

 

Etapp 8 Bennebol – Pansarudden

Upplandsledens etapp 8 sträcker sig mellan Bennebols bruk och naturreservatet Pansarudden, en sträcka på 9 km. Vi gick etappen (29-30 juli 2017) som en del av en helgvandring mellan Knutby och Kasbol.

Mitt på eftermiddagen kom vi vandrande till Bennebol efter att ha tillryggalagt etapp 7 tidigare på dagen. När vi hade gått slinga 7:1 i Hästhagen-Kilholmens naturreservat, kikat på resterna av det fina gamla järnbruket och fyllt på vatten hos ett trevligt äldre par började vi vandringen längs den nya etappen.

Vi följde en grusväg ut ur bruket och in i skogen öster om det. Efter ungefär 1,5 km tog vi av norrut över några hyggen upp mot Skysjön. Här var det bitvis svårt att se ledens markeringar, på grund av sly och att stigen inte är så vältrampad. När vi kommit fram till Skysjön, en av de så kallade Fyrväpplingsjöarna, slog vi läger för kvällen vid den västra stranden.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Dagen efter kvällen före tog vi sovmorgon innan vi fortsatte vandringen längs Skysjöns västra och norra stränder. På norra sidan sjön finns ett vindskydd, parkering och båtar för sportfiskare. Några hundra meter före parkeringen såg vi en fin möjlig tältplats i närheten av hällar vid norra sjöstranden.

Från Skysjön följde vi en grusväg rakt norrut. Vi stannade till vid Fyrväpplingens Sportfiske i Kobol, som erbjuder möjlighet till camping och säljer fiskekort. Här lånade vi toaletter, plåstrade om fötter och fyllde på vatten. Därefter bar det av västerut genom skogen mot Pansaruddens naturreservat. Till en början var stigen småkuperad och vi passerade ett område med fina berghällar där vi tog en av våra mikropauser. Så småningom kom vi in i Pansaruddens naturreservat, med lite mer svårtrampad blockterräng. Vi gjorde en avstickare till Pansaruddens södra parkering och slinga 8:1. Därefter åt vi en sen lunch mitt i skogen, innan vi slutförde etappen och passerade glupen Rudbäcken.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

 

Slinga 7:1 Hästhagen-Kilholmen

Under vår vandring etapp 7 Knutby – Bennebol (29-30 juli 2017) gjorde vi en avstickare längs slinga 7:1 genom naturreservatet Hästhagen-Kilholmen. Den ungefär 2,5 km långa slingan går dels genom blockmark och lummig skog (som vore svårforcerad utan upptrampad stig) och följer dels grusvägen mellan Vällnora och Bennebol. Naturreservatet ligger på en udde i Norrsjön och användes tidigare som betes- och slåttermark av befolkningen i bruken. Idag har naturen tagit över och börjat sudda ut spåren av det tidigare kulturlandskapet. I skogen återfinns många ädellövträd som ek, lind, ask, men här finns även asp, alm, björk och hassel.

Nedan bjuder vi på en bildmosaik från vandringen längs slingan.

Etapp 7 Knutby – Bennebol

Efter ett längre uppehåll i vandrandet gav vi oss åter ut på Upplandsleden. Under en helg (29-30 juli 2017) gick vi mellan Knutby och Kasbol, med en tältövernattning längs vägen. Denna sträcka inkluderade flera av ledens etapper och slingor. Det här är ett inlägg om den 13,5 km långa etapp 7 mellan Knutby och Bennebol.

Det här är en varierad och lättvandrad etapp av Upplandsleden. Vi lämnade det lilla samhället Knutby via landsväg och elljusspår, för att sedan följa en grusväg över fälten mot Hosjön. Vid sjöns vindskydd intog vi förmiddagskaffe i solen.

  

Sedan bar det ut i skogen. För att så småningom stanna för lunch vid den vackra tjärnen Stor-Tickuln. Ett riktigt smultronställe.

Apropå smultronställe. Under dagens vandring hittade vi gott om såväl smultron som blåbär, och en del vildhallon. Vi sprang dessutom på fyra ormar som låg och gassade sig i solen längs en grusväg. Magnus var mycket nära att trampa rakt på en svart huggorm. Desto trevligare var sällskapet av ett stort antal fjärilar under vandringsdagen.

Mitt på eftermiddagen kom vi fram till Vällnora bruk vid Norrsjön. Här fick vi fylla på vatten hos en hygglig åretruntboende familj.

Någon kilometer från Vällnora ligger Bennebols bruk, målet för denna etapp av Upplandsleden. I Bennebol stannade vi för eftermiddagsfika och passade på att kika på det som finns bevarat av det lilla bruket. Vi backade även till Hästhagen-Kilholmens naturreservat för att gå Upplandsledens slinga 7:1. Innan vi lämnade Bennobol fyllde vi alla våra vattenflaskor inför kommande tältövernattningen.

Etapp 14 Västland – Lövstabruk

Helgen som var (20-21 september 2014) vandrade vi Upplandsledens etapp 14 från Västland till Lövstabruk tillsammans med Helgas pilgrimsvandrare. Magnus och vår vän Karolina agerade ledare för vandringen vars tema var ”enhet”.

Lördagen bjöd på en disig och kylig morgon, men så småningom också sol och riktigt behagliga temperaturer. ”Sensommarens sista dag” som någon uttryckte det.

Samling vid Västlands kyrka lördag morgon

Samling vid Västlands kyrka lördag morgon.

Västlands kyrka, en riktig "Tegnérlada"

Västlands kyrka, en riktig ”Tegnérlada”.

I väntan på avmarsch

I väntan på avmarsch.

Västlands kyrka i våra hjärtan

Västlands kyrka, kanske inte Sacré-Cœur men ändå ett fint landmärke.

Helgas pilgrimsvandrare på väg

Helgas pilgrimsvandrare på väg.

Ida med Västlands kyrka i bakgrunden

Ida med Västlands kyrka i bakgrunden.

Magnus letade fram sin mössa i den vackra men lite kylig septembermorgonen.

Magnus letade fram sin mössa i den vackra men lite kyliga septembermorgonen.

Helgas pilgrimsvandrare är inga blåbär i skogen

Helgas pilgrimsvandrare är inga blåbär i skogen.

Hygglig vandring.

En hygglig vandring när skogen börjat klä sig i höstskrud.

Förmiddagens vandring följde traktorvägar och stigar i skogen. Vi passerade flera kalhyggen och vid ett av dem – där plantskogen hunnit växa upp en bit och stigen inte var särskilt upptrampad – hade vi problem att finna vägen framåt. Terrängen var ganska platt men under vissa partier ändå rätt ansträngande på grund av många stenar och håligheter som måste pareras.

Vid Svenbo lämnade vi skogsstigen och fortsatte längs grusväg ungefär 2,5 kilometer till Österlövsta kyrka. Där intog vi lunch i det fria utanför sockenstugan, beundrade den vackra senmedeltida byggnaden och förrättade vår middagsbön.

Magnus på väg. I bakgrunden skymtar Österlövsta.

Ida, Magnus, Björn och Inga-lill längs grusvägen till Österlövsta.

Utelunch vid sockenstugan intill Österlövsta kyrka.

Björn och Magnus utanför vackra Österlövsta kyrka.

Under eftermiddagen fortsatte vandringen mot Lövstabruk. Först gick vi längs en grusväg, för att sedan röra oss på skogsstigar större delen av sträckan. Vi passerade bland annat myrområdet Spångmyrorna och när vi närmade oss Lövstabruk såg vi spåren av den tidigare byn Knuters. Byggnaderna är borta, men källare, brunnar och resterna av fruktträdgårdar hintar om tidigare mänsklig aktivitet på platsen.

På väg igen efter en välbehövlig lunchpaus.

Gör de inget annat än pausar, Helgas pilgrimsvandrare!?

Väl framme i Lövstabruk inkvarterade vi oss i bygdegården, den byggnad som tidigare inhyste brukets skola. Vi lagade och åt middag, och hade aftonbön i Lövstabruks kyrka. Sedan somnade nog alla i gruppen ovaggade trots golvlogi.

Vi instämmer med Friskvård i Tierps kommun. Klisterlappen hittade vi i Lövstabruks bygdegård.

Efter frukost, packning och städning söndag morgon fick vi en guidad tur i Lövstabruk av Lars-Gösta Hellberg, en mycket kunnig och trevlig ciceron. Därefter avslutade vi pilgrimshelgen med att bege oss med bil till sockenstugan i Österlövsta för att fira gudstjänst.

Lars-Gösta Hellberg visar oss Lövstabruk och berättar om platsens spännande historia.

 

Etapp 16 Marma – Älvkarleby

Äntligen en vandringsdag längs Upplandsleden igen. Denna gång gick vi en av de nordligaste etapperna – den på cirka 13 km mellan Marma och Älvkarleby – tillsammans med några vänner ur Helgas pilgrimsvandrare.

Enligt Upplandsstiftelsens ledbeskrivning ska etapp 16 vara en av Upplandsledens vackraste sträckor. Och ja, fin och ofta vattennära var vandringen, även om den under ett parti också gick väldigt nära väg 291 och dess trafikljud.

Startpunkten i Marma

Startpunkten i Marma. Om man får tro skylten är det 9 km till Älvkarleby, enligt ledbeskrivningen ska det vara 13 km.

Förmiddagsfika med utsikt över Dalälven

Förmiddagsfika med utsikt över Dalälven.

Magnus var stigfinnare under vandringen

Magnus agerade stigfinnare under dagen. Helgas pilgrimsvandrare har ett särskilt koncept för sina vandringar.

Ida vid fågeltornet intill Storfjärden

Ida vid fågeltornet intill Storfjärden.

Vy från fågeltornet

Vy från fågeltornet.

Lunchpaus i det gröna

Lunchpaus i det gröna.

Allt grönt!?

Allt grönt!?

Gropholmarnas naturreservat

Gropholmarnas naturreservat.

Framme i Älvkarleby

Vid kraftstationen i Älvkarleby.

Mer av Älvkarleby

Mer av Älvkarleby.

På Laxön i Älvkarleby, bland militärbyggnader från 1800-talet som idag bland annat rymmer hantverksbodar, vandrarhem och ett café.

På Laxön i Älvkarleby. Militärbyggnaderna från 1800-talet rymmer idag hantverksbodar, vandrarhem och ett café.

Åter till Uppsala med Upptåget.

Åter mot Uppsala med Upptåget.

Etapp 4 Länna – Almunge

På pingstafton (7/6-14) gick vi etapp 4 mellan Länna och Almunge, en sträcka på ungefär 10 km. Leden tog oss längs mindre grusvägar och på stigar genom lättvandrad skogsterräng. Naturen stod i försommarprakt och vädret var bästa tänkbara.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vi startade strax före kl. 9 vid Kopphagen i bruksorten Länna, ett par mil öster om Uppsala. Förmiddagskaffet intogs intill vindskyddet vid Långsjön. Under fikapausen testade vi Appen Upplandsleden och gjorde en första snabbutvärdering av nya dagturssäcken Fjällräven Bergen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

En stund efter förmiddagsrasten kom vi till fina Harparbol lund, ett mindre skogsparti med åldrade ädellövträd som inte brukats på länge. En vacker och suggestiv skogsmiljö med häftiga former och ett speciellt grönt ljusskimmer.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lunchmatsäcken åt vi på soldränkta hällar i skogen ett par kilometer före Hagby. Här stördes dessvärre friluftsfriden av tre motorcyklister som inte hade förstånd att hålla sig ifrån enduroåkning i skogen utan nästan körde över vårt matbord.

Detta bildspel kräver JavaScript.

När vi passerade Hagby gladdes vi åt återskapade hagmarker med hästar och får. Vid 14-tiden nådde vi etappens slut i närheten av Almunge skola.

Detta bildspel kräver JavaScript.